Dimitrios Kapellos


Official Practitioner
Ranking: Blue
Academy: Olympio Kapellos Team Xylokastro

About